Author Archive

CN 9×9 si CN 13×13, 28 martie 2020, Bucuresti

Loc de desfasurare: Posibil Auchan Drumul Taberelor sau Copper’s Pub
Ora: 10.00 – 12.30, CN 9×9; 13.30 – 16.00, CN 13×13

(avand in vedere ca nu s-au organizat preliminarii, ca sa avem un tablou principal cu numar fix de participanti, vom anunta locul de desfasurare, programul si sistemul de concurs in jurul datei de 08.03.)

Sistem de concurs

CN 9×9
– Dubla eliminare sau Swiss, in functie de numarul de inscrisi. Un meci se joaca 2 din 3.
CN 13×13
– Dubla eliminare sau Swiss, in functie de numarul de inscrisi.
Open
– Daca se joaca dubla eliminare, organizam un open pentru cei care ies de pe ramurile de pierzator

Grupe de varsta: U8, U10, U12, U18, 18+
Premii: Pentru toti participantii + medalii etc pentru primii 3 la fiecare grupa
Taxa: 30 de lei / participant / CN

Inscriere

 1. Se completeaza tabelul de la pagina 1 “Lista participanti
 2. Se platesc integral toate taxele de concurs, prin Clubul Sportiv participant, in contul RO23INGB0000999907984858.
  Beneficiar: Clubul Sportiv de GO 361; Detalii de plata: CN 9 si 13
 3. Se trimite pe contact@acs361.ro, pana la data de 08.03.2020
  a. Acest fisier, completat cu datele participantilor
  b. Confirmarea de plata

Inainte de inceperea concursului se va verifica identitatea participantilor. Participantii trebuie sa aiba legitimatie FRGO vizata 2020 sau copie CN sau CI original.

Convocator Adunare generala extraordinara – 16 aprilie 2020

Avȃnd în vedere:

 • faptul cǎ alegerile de completare a BF din Adunarea generalǎ ce a avut loc la data de 14 februarie 2020 în Vatra Dornei au rezultat în ocuparea doar parțialǎ a locurilor vacante,
 • necesitatea numirii de noi membri în comisia de cenzori,

ṣi constatȃnd:

 • rǎmȃnerea restantǎ a unui numǎr de puncte de pe ordinea de zi a precedentei Adunǎri generale,
 • vacantarea functiei de Presedinte începȃnd cu data de 24 februarie 2020,

BF al FRGO decide organizarea unei noi Adunǎri generale la data de 16 aprilie 2020, la Bucureṣti, sediul MTS, adresa str. Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, Sala Mare, etajul 8, cu începere de la ora 10:00, cuprinzȃnd urmǎtoarele puncte pe ordinea de zi:

 • alegeri de completare a BF pentru trei locuri: preṣedinte, vicepreṣedinte si un membru.
 • numirea membrilor comisiei de cenzori.
 • prezentarea raportului financiar pe anul 2019.
 • modificarea cotizațiilor, vizelor ṣi taxelor.
 • modificarea statutului FRGO ṣi a Regulamentului de Organizare ṣi Functionare.
 • calendar competițional 2020 – propunere, dezbatere, adoptare.
 • plan de activitate 2020 – propunere, dezbatere, adoptare.

Natura extraordinarǎ a acestei Adunǎri generale nu permite modificarea ordinii de zi anunțate, conform art. 35 alineatul (3) din Statut.

Secretariatul FRGO colecteazǎ ṣi centralizeazǎ dosarele de candidaturǎ pentru ocuparea locurilor vacante ale Biroului Federal pȃnǎ la data de 27 martie 2020 pe adresa de mail secretariat@frgo.ro, conform art. 42. alineatul (2) din Statut.
Pentru a fi considerat valid, un dosar de candidaturǎ trebuie sǎ cuprindǎ, conform art. 42, alineatul (3) din Statut:

 • propunerea de candidaturǎ scrisǎ din partea unui membru afiliat,
 • acordul scris al candidatului,
 • curriculum-vitae al candidatului.

Lista candidatilor va fi trimisǎ cluburilor spre informare pȃnǎ cel tarziu la data de 1 aprilie 2020 conform prevederilor art. 43 din Statut.

Propunerile pentru modificarea statutului se primesc pȃnǎ la data de 16 martie 2020 inclusiv, pe adresa de mail secretariat@frgo.ro.
Propunerile primite vor fi centralizate alǎturi de cele colectate pentru precedenta Adunare generalǎ, iar un document sintetic va fi trimis cǎtre cluburi spre consultare pȃnǎ la data de 1 aprilie 2020, conform art. 34 alineatul (6) din Statut.
Modificǎrile la Statut se adoptǎ cu o majoritate calificatǎ de 2/3 a membrilor prezenți, conform art. 39, alineatul (1) litera a).

Vǎ mulțumim ṣi vǎ asteptǎm!
Biroul Federal al Federației Romȃne de GO