Conducerea FRGO & structura organizatorică

Adunarea Generală

Adunarea Generală este organul de conducere al Federaţiei, alcǎtuit din totalitatea membrilor afiliaţi. (Art. 30 (1) din Statut)

Biroul Federal

Biroul Federal conduce întreaga activitate a FRGO între adunările generale.

Componența Biroului Federal al FRGO în urma Adunării Generale Extraordinare din data de 29.11.2023:

  • Președinte: Bogdan Fiștoiu
  • Vicepreședinte: Sebastian-Leonard Ilie
  • Membru: Georgeta-Rodica Dobraniș
  • Membru: Mihaela Țăranu
  • Membru: Iulian Toma
  • Membru: Tiberiu Frătică
  • Membru: Valentin Pătrașcu
  • Membru: Darius Dobraniș
  • Membru: Daria-Maria Meseșan

Organele F.R.GO sunt:
a) Adunarea Generală;
b) Biroul Federal;
c) Biroul Executiv;
d) Cenzorul;
e) Comisiile FRGO (actualizate la 29.11.2023).