Organigramă & conducere

Organigrama FRGO poate fi consultată la acest link.

Adunarea Generală

Adunarea Generală este organul de conducere al Federaţiei, alcǎtuit din totalitatea membrilor afiliaţi. (Art. 30 (1) din Statut)

Biroul Federal

Biroul Federal conduce întreaga activitate a FRGO între Adunările Generale.

Componența Biroului Federal al FRGO în urma Adunării Generale Extraordinare din data de 29.11.2023:

  • Președinte: Bogdan Fiștoiu
  • Vicepreședinte: Sebastian-Leonard Ilie
  • Membru: Georgeta-Rodica Dobraniș
  • Membru: Iulian Toma
  • Membru: Tiberiu Frătică
  • Membru: Valentin Pătrașcu
  • Membru: Darius Dobraniș
  • Membru: Daria-Maria Meseșan

Componența comisiilor Federației Române de GO (actualizate la 07.01.2024)

Organele F.R.GO sunt:
a) Adunarea Generală;
b) Biroul Federal;
c) Biroul Executiv;
d) Cenzorul;
e) Comisiile FRGO.