Reluarea activitatii sportive in cantonamente

Ordinul ministrului nr 549/04.05.2020, privind aprobarea recomandarilor pentru reluarea antrenamentelor sportive in cantonamente centralizate.

Anexa: Recomandari necesare a fi avute in vedere pentru reluarea antrenamentelor sportive in cantonamente.